De CaseManager SOZA beoordeelt, rapporteert en maakt de beschikking ten aanzien van alle uit te voeren regelingen bij Sociale Zaken
Welkom

Welkom.

 

Gemeentebesturen zijn druk aan het bezuinigen, maar door die bezuinigingswoede kunnen niet alle noodzakelijke regelingen op tijd worden uitgevoerd.

 

De roep vanuit de cliënten is dat ze lang moeten wachten op een besluit op een aanvraag, speciaal op aanvragen in het kader van de bijzondere regelingen (bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag e.d.).

De roep vanuit de consulenten inkomen is dat zij, door de grote toestroom van aanvragen, niet aan alles toekomen binnen de wettelijke termijnen.

De roep vanuit de leiding is dat er geen budget is om externen in te huren om de klus te kunnen klaren.

En…. wat moet er in de komende tijd nog gebeuren in het kader van de samenvoeging WIJ/WWB en de Wet Werken Naar Vermogen? In  ieder geval moeten alle cliënten omgezet worden en dus opnieuw beoordeeld naar de nieuwe criteria.


 
Voor deze problemen is er ook een andere oplossing. (Zie "De andere manier.....")

 
 


WelkomDe andere manier.....ProduktenOver.....Algemene voorwaardenProcesvoorwaardenContact